Informacija

Automobilių nuoma

Norėdami rezervuoti automobilį, skambinkite telefono numeriais: +37060023699 arba +37065922444 

Taip pat susisiekite su mumis:
El. paštu: info@carsrent.lt

 

Titulinis »

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

Šioje privatumo politikoje rasite informaciją apie  UAB „BMS Technologija“ (duomenų valdytojas) vykdomą asmens duomenų tvarkymą. Tvarkydamas asmens duomenis duomenų valdytojas laikosi visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą ir asmens duomenų apsaugos priemonių, užtikrinančių kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, asmens duomenų kategorijos ir jų tvarkymo teisiniai pagrindai

 

 • Paslaugų teikimas ir mokėjimų už paslaugas administravimas

 

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Paslaugų gavėjo vardas, pavardė, gimimo data, kontaktinė informacija (el. pašto adresas, telefono nr., adresas), tapatybės kortelės duomenys, vairuotojo pažymėjimo duomenys, duomenys apie nuomojamą transporto priemonę, nuomos laikotarpį, transporto priemonės atsiėmimo vietą, papildomas kartu su nuomos paslaugomis užsakytas paslaugas, apmokėjimui už paslaugas būtini mokėjimo kortelės duomenys.

Kai transporto priemonę išsinuomoti pageidauja įmonė, papildomai tvarkysime įmonės ir jos atstovo duomenis - atstovo vardą, pavardę, pareigas, įmonės, kuriai atstovaujama, pavadinimą, kodą, PVM kodą, buveinės adresą, tel. numerį, el. pašto adresą.

Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas (BDAR 6 str. (1)(b)).

 

 • Buhalterinės apskaitos tinkamas vykdymas

 

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Kliento (jo atstovo) vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, kai asmuo įregistruotas PVM mokėtoju, duomenys apie paslaugas (paslaugų aprašymas, kaina, sumokėta suma), išrašyti apskaitos dokumentai ir jų duomenys, kiti apskaitos ir mokestiniai duomenys, kuriuos privalome rinkti, tvarkyti ir saugoti pagal įstatymus ir kitus teisės aktus.

Duomenų valdytojo teisėtas interesas tinkamai tvarkyti finansinę apskaitą (BDAR 6 str. (1)(f)).

 

 • Užklausų, prašymų ir skundų nagrinėjimas

 

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Užklausą, prašymą ar skundą pateikusio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris arba elektroninio pašto adresas), užklausos, prašymo ar skundo turinys (įvykis, jo aplinkybės, kliento prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, inormacija apie užsakytas ir suteiktas paslaugas, kita informacija), kiti, su užklausa, prašymu ar skundu pateikiami dokumentai, duomenys.

Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas (BDAR 6 str. (1)(b)), teisinės prievolės ir teisės aktų reikalavimai (BDAR 6 str. (1)(c))

 

 • Mums priklausančio ar mūsų valdomo turto apsaugos užtikrinimas

 

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Tapatybės kortelės duomenys, vairuotojo pažymėjimo duomenys.

Siekiant užtikrinti mums priklausančio ar mūsų valdomo turto saugumą, sąžiningą bei tinkamą naudojimąsi mūsų paslaugomis, išnuomotose transporto priemonėse įrengti GPS siųstuvai, kurių dėka mums gali būti teikiami duomenys apie Jums išnuomotos transporto priemonės buvimo vietą, maršrutą ir nuvažiuotą atstumą nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu.

Duomenų valdytojo teisėtas interesas (BDAR 6 str. (1)(f)) užtikrinti jam priklausančio ar jo valdomo turto apsaugą.

 

 

 • Užklausų dėl atsiliepimų apie suteiktas paslaugas teikimas 

 

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Atsiliepimą pateikusio asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, atsiliepimo apie suteiktas paslaugas turinys.

Duomenų valdytojo teisėtas interesas (BDAR 6 str. (1)(f)) pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.

 

 

 • Įsiskolinimų iš įsipareigojimus nevykdančių klientų išieškojimas

 

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Kliento (jurdinio asmens atstovo) vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas.

Duomenų valdytojo teisėtas interesas (BDAR 6 str. (1)(f)) atgauti skolas.

 

 

 • Slapukai
   

Išsamią informaciją apie slapukus rasite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse, nuoroda į jas: https://www.carsrent.lt/index.php/slapuku-naudojimo-taisykles .

 

 1. Asmens duomenų perdavimas. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jei tokia pareiga numatyta teisės aktuose. Tais atvejais, kai tai būtina tam, kad galėtume vykdyti sutartis, Jūsų asmens duomenys perduodami IT, programinės įrangos priežiūros, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms ar konsultantams, draudimo paslaugas teikiančioms įmonėms ar asmenims, tarpininkavimo įmonėms, brokeriams, partneriams, kurių tinklalapiuose atlikta rezervacija, užsakomos papildomos paslaugos, mokėjimų paslaugų teikėjams, finansinėms institucijoms, kitoms įmonėms ar asmenims, kiek tai būtina tam, kad su Jumis sudaryta sutartis būtų tinkamai vykdoma. Tais atvejais, kai siekiame apginti savo teisėtus interesus saugodami savo turtą, Jūsų vairuotojo pažymėjimo duomenis galime perduoti teisėsaugos ir kitoms valstybinėms institucijoms. Tais atvejais, kai siekiame įgyvendinti mūsų teisėtą interesą pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, kylančius iš su Jumis sudarytos sutarties, Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti skolų administravimo ir išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, teismams, antstolių ar advokatų kontoroms.

 

 1. Asmens duomenų saugojimo terminai. Mes saugosime Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. Sutarties sudarymą ir vykdymą patvirtinantys mokesčių ir apskaitos dokumentai, kuriuose gali būti asmens duomenų, saugomi 10 metų. 10 metų saugojimo terminas prasideda metais, einančiais po kalendorinių metų, kuriais baigėsi finansiniai metai (su kuriais susijusi informacija), pabaigos. Užklausų, prašymų ir skundų
  nagrinėjimo tikslu pateikti Jūsų duomenys bus tvarkomi 12 kalendorinių mėnesių nuo užklausos, prašymo ar skundo pateikimo dienos. Jeigu mūsų patalpose stebimas vaizdas, vaizdo įrašai saugomi ne ilgiau nei 30 kalendorinių dienų. Įsiskolinimų išieškojimo tikslu asmens duomenys saugomi priminimų apie skolas siuntimo laikotarpiu ir kol išieškoma skola, tais atvejais, kai skola išieškoma - sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pabaigos ir įsipareigojimų įvykdymo, skolos išieškojimo ar pažymos, kad skolos išieškoti nėra galimybės sudarymo.

 

 1. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys
  pateikti interneto spetainėje https://vdai.lrv.lt/) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu info@carsrent.lt arba paštu adresu Rodūnios kelias 2, LT-02189, Vilnius.

 

 1. Privatumo poltikos pakeitimai. Pasiliekame teisę keisti Privatumo politiką. Pranešimas apie pakeitimus bei naujausia Slapukų politikos versija bus skelbiama mūsų interneto svetainėje.