Informacija

Automobilių nuoma

Norėdami rezervuoti automobilį, skambinkite telefono numeriais: +37060023699 arba +37065922444 

Taip pat susisiekite su mumis:
El. paštu: info@carsrent.lt

 

Titulinis »

Privatumo politika

Informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą

 

UAB „BMS Technologija“ (duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, vairuotojo pažymėjimo ir asmens tapatybės dokumento tipą, numerį, išdavimo vietą, asmens kodą arba gimimo datą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, mokėjimo kortelės numerį, tipą, galiojimą (mėnuo/metai), vairuotojo pažymėjimo kopiją, transporto priemonės rezervacijos duomenis, Jūsų pateiktus atliekant rezervaciją, Jūsų atsiliepimus apie suteiktas paslaugas, kai
pasidalinate šia informacija. Tais atvejais, kai mūsų patalpose stebimas vaizdas, taip pat saugomi vaizdo įrašuose esantys duomenys. Siekiant užtikrinti mums priklausančio ar mūsų valdomo turto saugumą, sąžiningą bei tinkamą naudojimąsi mūsų paslaugomis, išnuomotose transporto priemonėse įrengti GPS siųstuvai, kurių dėka mums gali būti teikiami duomenys apie Jums išnuomotos transporto priemonės buvimo vietą, maršrutą ir nuvažiuotą atstumą nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu.

 

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai: sutarties vykdymo, teisės aktų reikalavimų vykdymo, sutikimo ir teisėtų interesų.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:
• sutarties sudarymo ir vykdymo;
• sąskaitų dėl paslaugų, žalos, baudų, administracinių mokesčių išrašymo;
• užklausų, prašymų ir skundų nagrinėjimo;
• siekiant atgauti klientų įsiskolinimus;
• siekiant apsaugoti mums priklausantį ir (ar) mūsų valdomą turtą teisėtų interesų pagrindu;
• paslaugų teikimo kokybės gerinimo tikslais.

 

Asmens duomenų perdavimas. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jei tokia pareiga numatyta teisės aktuose. Tais atvejais, kai tai būtina tam, kad galėtume vykdyti transporto priemonės nuomos sutartį, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti IT, programinės įrangos priežiūros, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms ar konsultantams, draudimo paslaugas teikiančioms įmonėms ar asmenims, tarpininkavimo įmonėms, brokeriams, partneriams, kurių tinklalapiuose atlikta rezervacija, užsakomos papildomos paslaugos, mokėjimų paslaugų teikėjams, finansinėms institucijoms, kitoms įmonėms ar asmenims, kai asmens duomenis būtina tam, kad su Jumis sudaryta sutartis būtų tinkamai vykdoma. Tais atvejais, kai siekiame apginti savo teisėtus interesus saugodami savo turtą, Jūsų vairuotojo pažymėjimo kopiją galime perduoti teisėsaugos ir kitoms valstybinėms institucijoms. Tais atvejais, kai siekiame įgyvendinti mūsų teisėtą interesą pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, kylančius iš su Jumis sudarytos sutarties, Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti skolų administravimo ir išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams.

 

Asmens duomenų saugojimo terminai. Mes saugosime Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. Sutarties sudarymą ir vykdymą patvirtinantys mokesčių ir apskaitos dokumentai, kuriuose gali būti asmens duomenų, saugomi 10 metų. 10 metų saugojimo terminas prasideda metais, einančiais po kalendorinių metų, kuriais baigėsi finansiniai metai (su kuriais susijusi informacija), pabaigos. Užklausų, prašymų ir skundų
nagrinėjimo tikslu pateikti Jūsų duomenys bus tvarkomi 12 kalendorinių mėnesių nuo užklausos, prašymo ar skundo pateikimo dienos. Jeigu mūsų patalpose stebimas vaizdas, vaizdo įrašai saugomi ne ilgiau nei 30 kalendorinių dienų.

 

Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys
pateikti interneto spetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu info@carsrent.lt arba paštu adresu Rodūnios kelias 2, LT-02189, Vilnius.

 

Su informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą susipažinau ir sutinku:

 

Data: ___________________________________________
Vardas, pavardė, parašas:
__________________________